Skip to content

Privacy en cookies

Blue Wonder! B.V., handelend onder de naam Blue Wonder (hierna te noemen: “Blue Wonder”), is verantwoordelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Blue Wonder

P.J. Oudweg 41

1314 CJ Almere

T:  +31 (0)36 54 94 700

 

Toepasselijkheid privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de Verwerking van Persoonsgegevens van (contactpersonen van) klanten en relaties van Blue Wonder alsmede van bezoekers van de Website. Deze privacyverklaring is dus niet van toepassing op websites van Derden.

 

Definities

 1. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat namens Blue Wonder Persoonsgegevens Verwerkt;
 2. Derde: ieder ander dan u, Blue Wonder, een Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van Blue Wonder of de Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te Verwerken;
 3. U: de (contactpersoon van de) klant en/of relatie van Blue Wonder, alsmede de bezoeker van de Website van wie Persoonsgegevens door Blue Wonder worden Verwerkt;
 4. Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat om informatie waarmee uw identiteit rechtstreeks kan worden vastgesteld en om informatie die naar uw identiteit te herleiden is., met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van u;
 5. Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling toestemming verleent voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens;
 6. Verwerking van Persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;
 7. Website: de Website van Blue Wonder (https://www.bluewonder.com)

 

Persoonsgegevens die wij Verwerken

Blue Wonder Verwerkt uw Persoonsgegevens onder meer wanneer u de Website bezoekt, producten afneemt van Blue Wonder, een overeenkomst aangaat met Blue Wonder,  contact opneemt met Blue Wonder en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Blue Wonder Verwerkt alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden en alleen op basis van één van de wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u een overzicht van de Persoonsgegevens die wij Verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres en type internetbrowser
 • Bankrekeninggegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op de Website
 • Gegevens over uw surfgedrag op het internet

Bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens die wij Verwerken

Onze Website heeft niet de intentie Persoonsgegevens te verwerken van Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ook niet als deze bezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming Persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hg.eu zodat wij deze Persoonsgegevens kunnen verwijderen.

 

Met welke doelen en op basis van welke grondslagen wij Persoonsgegevens Verwerken

Blue Wonder Verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen uit de AVG:

 

Het onderhouden van contact met u

Als u Blue Wonder om informatie verzoekt, Verwerkt Blue Wonder de door u verstrekte Persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

 

De wettelijke grondslagen voor de Verwerking van Persoonsgegevens in dit geval betreffen toestemming en het uitvoeren van een overeenkomst.

 

Het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Blue Wonder

Voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Blue Wonder, Verwerkt  Blue Wonder uw Persoonsgegevens.. Deze Persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en daaruit voortvloeiende verplichtingen. In het bijzonder gaat het om de volgende doeleinden:

 • de acceptatie van uw bestelling;
 • de afhandeling van uw bestelling en het verzenden hiervan;
 • om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling;
 • om u te kunnen informeren over wijziging van onze producten;
 • facturatie en incassering; en
 • het afhandelen van vragen en klachten.

 

De wettelijke grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens in dit geval betreft het uitvoeren van een overeenkomst.  

 

Account

Indien u een account aanmaakt via de Website Verwerkt Blue Wonder de Persoonsgegevens die u daarbij aan Blue Wonder doorgeeft voor uw gebruiks- en bestelgemak. Dit account en de daarin opgenomen Persoonsgegevens (kunnen) worden gebruikt voor het plaatsen van de bestellingen door u.

 

De wettelijke grondslagen voor de Verwerking van Persoonsgegevens in dit geval betreffen toestemming en het uitvoeren van een overeenkomst.

 

Andere doeleinden voor het gebruik van Persoonsgegevens

Blue Wonder kan ook gebruik maken van de Persoonsgegevens die u aan Blue Wonder hebt verstrekt, voor de volgende doeleinden:

 • om de Website en de diensten van Blue Wonder te analyseren, ontwikkelen en verbeteren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • voor klanttevredenheidsonderzoeken; en
 • voor marketingdoeleinden.

De wettelijke grondslagen voor de Verwerking van Persoonsgegevens in dit geval betreffen toestemming en het uitvoeren van een overeenkomst en het gerechtvaardigd belang van Blue Wonder.

 

Hoe lang we Persoonsgegevens bewaren

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring. Daarna worden uw Persoonsgegevens vernietigd.

 

Bovenstaande geldt niet in het geval dat Blue Wonder een gerechtvaardigd belang heeft de Persoonsgegevens langer te bewaren of  wanneer er een wettelijke verplichting rust op Blue Wonder om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Delen van Persoonsgegevens met Derden

Blue Wonder zal uw Persoonsgegevens niet zonder uw Toestemming aan Derden doorgeven, tenzij:

 • dat noodzakelijk is in het kader van een gerechtvaardigd belang van Blue Wonder, bijvoorbeeld in verband met de betaling en/of incasso van de facturen of wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij de verzending en levering van de producten.
 • Blue Wonder op grond van een wettelijke verplichting gehouden is Persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of
 • indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Blue Wonder met als gevolg dat Blue Wonder Persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

 

Met Derden die namens Blue Wonder uw Persoonsgegevens Verwerken, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens. Blue Wonder blijft verantwoordelijk voor deze Verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Een cookie is in staat het surfgedrag op de Website en/of op internet te analyseren. Blue Wonder gebruikt cookies om informatie over uw surfgedrag te verzamelen.

Bij uw eerste bezoek aan de Website hebben wij u al geïnformeerd over de door Blue Wonder gebruikte cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze de geplaatste cookies wist en geen cookies meer opslaat.. Zie voor een toelichting: 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Blue Wonder gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert, uw voorkeursinstellingen worden onthouden en dat navigatie door de Website prettig is. De analytische cookies gebruiken wij om analyses te kunnen maken over het gebruik van de Website. Zo kan Blue Wonder uw surfgedrag bijhouden. De tracking cookies worden tot slot gebruikt om bijvoorbeeld te linken naar social media. Via buttons kan de content van de Website dan worden gedeeld. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van cookies van Derden, zodat deze u herkennen op het moment dat u iets van de Website van Blue Wonder wil delen.

 

Hieronder een overzicht van de cookies die door Blue Wonder worden gebruikt:

 

Noodzakelijk

 

Cookie

Vervaltijd

Uitleg

__cfduid

4 weken 2 dagen

Cookie wordt ingesteld op websites die Cloudflare gebruiken om hun laadtijden te versnellen en voor verdediging tegen bedreigingen. Het verzamelt of deelt geen gebruikersidentificatie-informatie.

PHPSESSID

sessie

Cookie gegenereerd door applicaties op basis van de PHP-taal. Dit is een identificatiecode voor algemene doeleinden die wordt gebruikt om variabelen van gebruikerssessies bij te houden. Het is normaal een willekeurig gegenereerd nummer, het gebruik ervan kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is het behouden van een ingelogde status voor een gebruiker tussen pagina’s.

PHPSESSID

sessie

Cookie gegenereerd door applicaties op basis van de PHP-taal. Dit is een identificatiecode voor algemene doeleinden die wordt gebruikt om variabelen van gebruikerssessies bij te houden. Het is normaal een willekeurig gegenereerd nummer, het gebruik ervan kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is het behouden van een ingelogde status voor een gebruiker tussen pagina’s.

 

 

Advertising/Tracking

 

Cookie

Vervaltijd

Uitleg

Uvc

1 dag

Cookie ingesteld door AddThis. Met deze plug-ins kunt u bladwijzers instellen of interessante inhoud delen met andere gebruikers. Met de plug-ins kunt u communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we onze services kunnen verbeteren en interessanter voor u als gebruiker kunnen maken

YSC

sessie

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

VISITOR_INFO1_LIVE

5 maanden 4 weken 1 dag

Met deze cookie kan YouTube controleren op bandbreedtegebruik.

NID

6 maanden 2 dagen

Cookie van Double Click (Google) die helpt bij het opstellen van een profiel van uw interesses en het weergeven van relevante advertenties voor remarketingdoeleinden.

IDE

1 jaar 3 weken 4 dagen

Cookie van Double Click (Google) die ons helpt onze advertentiecampagnes te analyseren en te optimaliseren.

GPS

30 minuten

Cookie waarmee YouTube mobiele apparaten kan volgen op basis van GPS-gegevens.

 

 

Google Analytics

Blue Wonder past Google Analytics toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruikmaken van de Website. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens over het Websitebezoek bij te houden. Deze gegevens (waaronder uw IP-adres) worden Verwerkt door Google. Wilt u niet dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, dan kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw browser gebruiken. u kunt deze add-on downloaden van de website van Google.

 

Rechten ten aan zien van uw Persoonsgegevens

Op het moment dat Blue Wonder uw Persoonsgegevens Verwerkt, heeft u rechten ten aanzien van de Persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele Toestemming voor de Verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Blue Wonder. Ook kunt u beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens verzoeken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de Persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek(en) ten aanzien van uw Persoonsgegevens sturen naar privacy@hg.eu. Binnen vier weken krijgt u antwoord op uw Verzoek. Niet in alle gevallen kunnen wij (volledig) tegemoetkomen aan uw verzoek. Wanneer u niet (geheel) tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek(en) heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij Persoonsgegevens beveiligen

Blue Wonder neemt de bescherming van uw Persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen die binnen de huidige technieken voldoende zijn om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw Persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@hg.eu.

 

Uw Persoonsgegevens worden alleen Verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. U wordt geadviseerd om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze privacyverklaring zijn van kracht wanneer ze op de website worden geplaatst.

 

Versie: juni 2020